Lưu trữ Danh mục: Woocommerce

Plugin WooCommerce là một tiện ích mở rộng miễn phí dùng để biến một trang web WordPress thành một cửa hàng trực tuyến chức năng đầy đủ. Nó cung cấp một giải pháp dễ dàng và linh hoạt cho việc quản lý sản phẩm, đơn hàng, khách hàng và tài chính. WooCommerce hỗ trợ tích hợp nhiều phương thức thanh toán, tính năng thuế và vận chuyển, cũng như cho phép tùy chỉnh giao diện thông qua các chủ đề và extension. WooCommerce cũng có một cộng đồng người dùng và nhà phát triển lớn, cung cấp nhiều tài nguyên hỗ trợ và addon để mở rộng chức năng của cửa hàng.