Tùy Biến Form CF7 – Chia cột & Chèn icon lên Form tạo bằng CF7 bắt mắt

Chào các bạn, lại là mình và chủ đề tùy biến form CF7 sao cho thật bắt...