File .htaccess mặc định của WordPress

24 lượt xem 29/05/2024 Chia sẽ, Wordpress

Bài này mình nói qua 02 vấn đề chính, đó là File .htaccess là gì ? và mẫu File .htaccess mặc định của WordPress.

File .htaccess mặc định của WordPress
File .htaccess mặc định của WordPress ( Default WordPress .htaccess File )

File .htaccess là gì ?

.htaccess (Hypertext Access) Là một file nằm trong thư mục gốc của hostting và do apache quản lý, cấp quyền. File .htaccess có thể điều khiển, cấu hình được nhiều thứ với đa dạng các thông số, nó có thể thay đổi được các giá trị được thiết lập mặc định của apache.

Trong cái tên .htaccess thì htaccess là phần đuôi và tập tin này là không có tên, chính vì thế khi bạn đưa file này lên host không phải lúc nào nó cũng hiển thị ra. Muốn xem nó trên cPanel thì bạn phải bật tính năng “hiện file ẩn” (Show Hidden Files).

File .htaccess mặc định của WordPress và vì sao cần sử dụng lại file này

Trong quá trình sử dụng, vọc vạch, sửa chữa bổ sung (hay còn gọi là cấu hình) file .htaccess dẫn đến rối ren, lỗi lầm hay phát sinh lỗi không mong muốn. Lúc này bạn muốn đưa nó về trạng thái ban đầu (mặc định – default) thì nó đây:

Cách đặt lại file .htaccess về mặc định

Cách đặt lại file .htaccess về mặc định đơn giản là bạn xóa tất cả nội dung trong file .htaccess hiện tại và dán đoạn trên vào >> lưu lại là xong.

Trong trường hợp lỡ tay xóa nó rồi thì trong thư mục gốc, bạn chọn New >>file >> đặt tên nó là .htaccess >> sửa nội dung trong đó bằng đoạn mặc định ở trên và lưu lại.

Để lại đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *