Chính sách & Quy định chung

20/01/24
12 Views
Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các bài viết và sản phẩm của Tiencuong.info, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "tiencuong". (Ví dụ: website bán hàng tiencuong). Tìm kiếm ngay

Tiến Cường WP cam kết thực hiện các thỏa thuận mà chúng tôi đã ký kết với khách hàng, đảm bảo
cung cấp dịch vụ tốt nhất có thể trong khả năng cho phép. Khách hàng được hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng dịch vụ và được
đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình sử dụng. Tuy nhiên, nếu sự cố do khách hàng
gây ra và có thể bị vô tình hoặc cố ý can thiệp bởi các người sử dụng khác ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi,
khách hàng phải cam kết chấp nhận và tuân thủ theo đúng các điểu khoản dịch vụ dưới đây.

1. MÔ TẢ  DỊCH VỤ CUNG CẤP

Qua dịch vụ do chúng tôi cung cấp bao gồm các dịch vụ tên miền, dịch vụ đăng tải website, email, các công cụ truyền
thông, các dịch vụ tìm kiếm, dịch vụ thiết kế website, dịch vụ phát triển các hệ thống thương mại điện tử, hệ thống
quản trị doanh nghiệp,… (sau đây được gọi là “Dịch Vụ”) . Khách hàng hiểu và đồng ý rằng Dịch Vụ được cung cấp
theo nguyên tắc “NGUYÊN TRẠNG” và Tiến Cường WP không chịu trách nhiệm về tính kịp thời, xóa,
chuyển giao không đúng hoặc không lưu trữ các thông tin liên lạc của Khách hàng hoặc các thông số thiết lập cụ thể
phát sinh do phía khách hàng.

2. TÀI KHOẢN DỊCH VỤ

Khách hàng sẽ nhận được một tài khoản (username) và mật khẩu sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký sử dụng một Dịch Vụ.
Khách hàng có trách nhiệm giữ kín mật khẩu và tài khoản, và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động
diễn ra thông qua việc sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của Khách hàng. Khách hàng thông báo ngay cho chúng tôi về
bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của Khách hàng hoặc bất kỳ trường hợp nào khác vi
phạm sự bảo mật, và bảo đảm rằng Khách hàng luôn thoát khỏi tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng. Tibo Solutions
không thể và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do Khách hàng không tuân
thủ quy định tại Mục này.

3. TRÁCH NHIỆM

Trong mọi trường hợp, ngoài những yêu cầu vì lý do luật pháp và an ninh chung được mô tả dưới đây, chúng tôi cam kết
không tiết lộ bất kỳ thông tin nào của khách hàng nếu không được sự đồng ý từ phía khách hàng.

Khách hàng hiểu rằng tất cả các thông tin như: dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm thanh, hình ảnh, video, email hoặc các
tài liệu khác (sau đây được gọi là “Nội Dung”), cho dù được đăng công khai hoặc được gửi riêng, là hoàn toàn thuộc
về trách nhiệm của người tạo ra Nội Dung đó, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với toàn bộ Nội Dung mà Khách hàng
đăng tải, đăng, gửi qua thư điện tử, truyền tải Website hoặc phương thức khác qua Dịch Vụ. Seed
Solution
không kiểm soát hoặc theo dõi Nội Dung được đăng qua Dịch Vụ và, vì vậy, không bảo đảm về tính
chính xác, nguyên vẹn hoặc chất lượng của Nội Dung đó. Khách hàng phải tự chịu trách nhiệm và đồng ý không
sử dụng Dịch Vụ để:

(a). tải lên, đăng, gửi thư điện tử, truyền tải hoặc phương thức khác bất kỳ Nội Dung nào bị coi là bất hợp pháp,
nguy hại, đe dọa, lạm dụng, sách nhiễu, có hại, phỉ báng, khiếm nhã, tục tĩu, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm phạm sự riêng
tư của những người khác, lật đổ, hận thù, hoặc phân biệt chủng tộc, dân tộc hoặc gây khó chịu hoặc trái với lợi ích
công cộng, trật tự công cộng hoặc sự bình ổn quốc gia trong tất cả các phạm vi pháp lý có liên quan

(b). gây tổn hại cho trẻ vị thành niên dưới bất kỳ hình thức nào

(c). tải lên, đăng, gửi thư điện tử, truyền tải website hoặc phương thức khác bất kỳ Nội Dung nào mà Khách hàng không
có quyền được truyền đi theo quy định của bất kỳ điều luật nào hoặc theo bất kỳ mối quan hệ hợp đồng hoặc ủy thác
nào (ví dụ như thông tin nội bộ, thông tin độc quyền và bảo mật được biết đến hoặc tiết lộ trong các mối quan hệ lao
động hoặc theo các thỏa thuận không tiết lộ)

(d). tải lên, đăng, gửi thư điện tử, truyền tải website hoặc phương thức khác bất kỳ Nội Dung nào vi phạm các bằng
sáng chế, thương hiệu, bí quyết kinh doanh, bản quyền hoặc các quyền sở hữu khác của bất kỳ người nào

(e). tải lên, đăng, gửi thư điện tử, truyền tải hoặc phương thức khác các tài liệu quảng cáo, khuyến mại, “thư linh
tinh”, “thư rác”, “thư gửi hàng loạt”, “kế hoạch kim tự tháp” không được mong muốn hoặc không được phép, hoặc bất kỳ
dạng quảng cáo nào khác

(f). tải lên, đăng, gửi thư điện tử, truyền tải website hoặc phương thức khác bất kỳ tài liệu chứa các vi-rút phần
mềm hoặc các mã số máy tính khác, các tập tin hoặc các chương trình được thiết kế để gây cản trở, phá hỏng hoặc hạn
chế các chức năng của phần cứng hoặc phần mềm máy tính hoặc thiết bị viễn thông

(g). phá rối luồng thông tin liên lạc bình thường, khiến màn hình “chạy” nhanh hơn những Khách hàng Dịch Vụ khác có
thể đánh máy, hoặc có hành động gây ảnh hưởng bất lợi tới khả năng của những Khách hàng khác trong việc trao đổi
thông tin trực tiếp

(h). gây cản trở hoặc phá rối Dịch Vụ hoặc việc sử dụng của người khác đối với Dịch Vụ hoặc các máy chủ hoặc các mạng
liên kết với Dịch Vụ, hoặc không tuân theo các yêu cầu, thủ tục, chính sách hoặc quy định của các mạng được kết nối
với Dịch Vụ

(i). cố ý hoặc vô ý vi phạm các điều luật, đạo luật, sắc lệnh, quy chế, nội quy hoặc quy tắc, bao gồm, nhưng không
giới hạn đối với, các quy định, quy tắc, thông báo, chỉ thị hoặc hướng dẫn của bất kỳ cơ quan chức năng, cơ quan của
chính phủ hoặc trung tâm giao dịch chứng khoán quốc gia hoặc các trung tâm giao dịch chứng khoán, ngân hàng khác.

4. TÊN MIỀN

Tiến Cường WP cam kết đảm bảo quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của Chủ thể trong thời gian đăng ký.
Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng tối đa trong việc lấy lại tên miền bị mất và/hoặc khắc phục các
sự cố liên quan đến tên miền đã đăng ký và sử dụng hợp pháp theo đúng các quy định của pháp luật.

Tên miền thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của chủ thể là tên miền đã đăng ký và trong thời hạn được đóng phí
đầy đủ theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật.

Tên miền hết thời hạn sử dụng mà không đóng phí duy trì sẽ được cấp phát cho các chủ thể khác. 

Việc gia hạn tên miền chỉ được thực hiện kể từ khi chúng tôi nhận được đầy đủ lệ phí tên miền và hoàn tất việc gia
hạn trong vòng 2 ngày làm việc. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc ngưng trệ hoặc mất tên miền vì lý do chủ
thể không đóng lệ phí hoặc đóng lệ phí chậm chễ. Các chủ thể tên miền phải tự quản lý và tự chịu trách nhiệm về việc
sử dụng tên miền của mình. Mọi tên miền hết hạn không còn thuộc sở hữu của chủ thể tên miền cũ nữa.

Mọi yêu cầu đăng ký, thay đổi, trả lại tên miền đều được xét duyệt trên cơ sở bản khai, văn bản đề nghị có chữ ký và
con dấu xác nhận của người có thẩm quyền (đối với tổ chức), có chứ ký và bản sao các giấy tờ tùy thân hợp pháp theo
quy định của cơ quan có thẩm quyền (đối với cá nhân).

Chúng tôi  liên lạc với chủ thể đăng ký tên miền về các thông tin liên quan đến sự hoạt động của tên miền theo
địa chỉ được ghi trên Bản khai đăng ký tên miền. Chủ thể đăng ký tên miền sẽ tự chịu trách nhiệm trong trường hợp
địa chỉ khai báo sai, không đúng.

Với các chủ thể có nhu cầu chuyển đổi tên miền từ nhà đăng ký khác về Tiến Cường WP cần tuân thủ quy
định sau: Tên miền còn thời gian hoạt động bình thường tối thiểu 30 ngày, Hợp đồng chuyển đổi của nhà đăng ký cũ
theo mẫu, thanh toán phí chuyển đổi tên miền và phí duy trì 01 năm tiếp theo.

 

Chia sẻ bài viết:

Thông báo chính thức: Tiến Cường chấm Info (thuộc Tiến Cường Wordpress) không hợp tác với bất kỳ ai để bán giao diện Wordpress và cũng không bán ở bất kỳ kênh nào ngoại trừ Facebookzalo chính thức.

Chúng tôi chỉ support cho những khách hàng mua source code chính chủ. Tiền nào của nấy, khách hàng cân nhắc không nên ham rẻ để mua phải source code không rõ nguồn gốc và không có support về sau! Xin cám ơn!

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận